Rigelmap NVDB

RIGELMAP NVDB

RigelMap NVDB består av to typer moduler;

  • DATAFANGST Leveranse av NVDB data til Statens vegvesens datafangst portal. Denne er for entreprenører eller andre som ikke har tilgang til å leverer data direkte til NVDB API skriv. 
  • NVDB API SKRIV Leveranse av NVDB data direkte til Statens vegvesen NVDB Database. Denne modulen kan typisk brukes av veieiere som kommuner, fylkeskommune og Statens vegvesen selv. 

Lever dine NVDB data til Statens vegvesen selv uten bruk av eksterne konsulenter. 

Med RigelMap NVDB modul kan du registrere nye objekter, endre eksisterende eller kopiere veiobjekter fra NVDB databasen og lagre de i ditt prosjekt eller sende dem til datafangst. Modulen er en utvidelse av eksisterende RigelMap plattform og du velger selv om du vil aktivere NVDB i prosjektet. 

VI har utformet brukergrensesnittet slik at det skal være intuitivt og enkelt å bruke for hvem som helst. Det kreves minimalt med opplæring før man er i produksjon. 

Få en gratis en demo