Rigelmap NVDB

RIGELMAP NVDB

RigelMap NVDB består av to typer moduler;

  • DATAFANGST Leveranse av NVDB data til Statens vegvesens datafangst portal. Denne er for entreprenører eller andre som ikke har tilgang til å leverer data direkte til NVDB API skriv. 
  • NVDB API SKRIV Leveranse av NVDB data direkte til Statens vegvesen NVDB Database. Denne modulen kan typisk brukes av veieiere som kommuner, fylkeskommune og Statens vegvesen selv. 
Få en gratis en demo