Rigelmap Asfalt

RIGELMAP ASFALT

RigelMap Asfalt er utviklet i samarbeid med asfaltentreprenører og gir deg som jobber med asfalt eller fres et unikt verktøy for dokumentasjon av utført arbeid og planlegging av nye oppdrag.

  • tilgang til automatisk tilknytning av vei-informasjon fra Statens vegvesens APIer til dine målte objekter.
  • Street view.
  • Automatisk breddemåling og rapport.
  • Klipp ut områder som trafikkøyer og andre detaljer fra ditt areal direkte i felt.

RigelMap asfalt benyttes i dag av alt fra små til store asfaltentreprenører som Veidekke, PEAB og NCC med flere. Tilbakemeldingene vi mottar fra kundene er at de sparer både tid og penger ved å benytte systemet. 

Få en gratis en demo