Rigelmap

BAKGRUNN

Med over 25 år med leveranser til B/A bransjen er vi overbevist om at vi har oppdaget både fordeler og ulemper med eksisterende systemer for utstikking og innmåling i bransjen. 

Bygg- og anleggsbransjen er svært forskjellig, både i type prosjekter og ikke minst er størrelsen på selskapene, fra enmannsfirma til store konsern med tusenvis av ansatte.  
For alle, store som små, er den største utfordringen å organisere innmålte data på en oversiktlig måte. 
Vi har lagt vekt på å utvikle et system som ivaretar både sikkerhet, brukervennlighet og kvalitet. 

FOKUS

 • Et brukerstyrt system hvor prosjekt og bruker er i fokus. 

 • Hver kunde tildeles en Administrator ved etablering av kundeforhold. I tillegg inkluderes ekstra brukerlisenser.

 • Kunden kan velge om man vil ha en flat struktur hvor alle prosjektene ligger direkte under kundeportalen, eller man kan velge å opprette avdelinger som brukerne knyttes mot.  

 • I tillegg kan man etablere eksterne brukere (for eksempel byggherre) med kun lesetilgang.

FUNKSJONER

 • Innmåling av objekter, enten det er punkt, linjer eller flater med koding 

 • Utstikking av punkt og linjer 

 • Import/eksport av data fra/til industristandard format 

 • Databasebasert lagring av objekter slik at man unngår “manuell transport” av data via USB eller minnekort 

 • Standard Android app. som kan kjøres på nettbrett eller smarttelefon 

 • Korreksjonsdata fra CPOS sikrer cm nøyaktighet 

 • Windows desktop applikasjon via nettleser. Ingen installasjon nødvendig