Veidekke Industri (asfalt/fres)

Veidekke Industri benytter RigelMap for å dokumentere antall kvadratmeter asfalt de legger. I tillegg måler de inn andre veiobjekter som kummer og lignende slik at de kan finnes igjen senere.

Geonord AS (Landmåling/Geoteknikk)

Geonord AS benytter RigelMap til de fleste daglige landmålingsoppgaver, det være seg alt fra husplassering til påvisning og innmåling av FKB/NVDB data. 

Vi benytter også RigelMap til planlegging av droneopprag og innmåling av kontrollpunkter på bakken, såkalte GCPer.

GeoNords geotekniske avdeling benytter RigelMap med Geoteknikk modul for planlegging av boring og for rapportering.

Arvid Thomassen graveservice AS (Maskinentreprenør) 

Benytter RigelMap til innmåling for bruk til masseberegning, de importerer prosjekterte data fra byggherre og bruker RigelMap for å sørge for at prosjektet blir som planlagt.

Kvænangen kommune (Drift) 

Benytter RigelMap til innmåling av ny og eksisterende infrastruktur som VA anlegg og EL/ Telenett. De tar bilder av  kummer og andre viktige detaljer som knyttes opp mot målte objekter. RigelMap brukes også i forbindelse med matrikkelarbeid og reguleringsplaner i kommunen.