Alle bygg- og anleggsdata i ett system i skyen

Med Rigelmap får du visuell kontroll på all data knyttet til anleggsprosjektet, både i felt og på kontoret, og med ett tastetrykk kan de deles med alle aktuelle parter.

Ikke bruk unødvendig tid på å organisere innmålte data!

Rigelmap Basis

Innmåling, bearbeiding, lagring og rapportering

Rigelmap Asfalt

Skreddersydd modul for deg som jobber med asfalt og fres

Rigelmap NVDB

Registrering redigering og leveranse av NVDB data

Rigelmap Ledning

Leveranse av ledningsdata i henhold til ny forskrift

Kunder som bruker RigelMap

Funksjonalitet

1. Opprett prosjekt og importer teoretiske data

1. Opprett prosjekt og importer teoretiske data

2. Få en visuell oversikt over hele prosjektet

3. Bruk oversikten i felt og utfør arbeidet med presisjon

3. Bruk oversikten i felt og utfør arbeidet med presisjon

4. Registrer og lagre måledata og bilder rett i systemet

5. Rigelmap er alltid oppdatert med sanntids data på alle platformer.

5. RigelMap er alltid oppdatert med sanntids data på alle platformer.

6. Rapporter og filer kan enkelt tas ut i PDF og andre filformater.