2.2.1 Opprette nytt prosjekt

Ved oppretting av nytt prosjekt må du først velge en mal. Hvilke maler som er tilgjengelige er avhengig av hvilke moduler i RigelMap din organisasjon har. Spesialtilpassede maler kan også bestilles fra GeoNord AS. Når du velger en mal vil en beskrivelse dukke opp under skjemaet som forteller deg hvilken funksjonalitet den valgte prosjektmalen inneholder.

Deretter må du fylle inn et prosjektnummer. RigelMap vil foreslå et nummer basert på dine eksisterende prosjektnumre. Prosjektnummer er påkrevd og må være unikt i organisasjonen.

Fyll så inn et navn på prosjektet. Prosjektnavn er påkrevd.

Alternativt kan du fylle ut en beskrivelse og velge hvilken avdeling prosjektet skal tilknyttes.

Trykk ‘Lagre’ for å opprette prosjektet.