I RigelMap kan man også stikke ut forhåndsdefinerte punkt og linjer fra databasen. Det er viktig å være oppmerksom på at det kun er data som er redigerbare som kan stikkes ut. Først må man velge hvilken type objekt som skal stikkes ut. Dette gjøres på samme måte som ved valg av lag som objektene befinner seg (se Select edit layer i 3.3.1)