3.6.2 Utstikking av linje

For å stikke ut linjer er framgangsmåten den samme som for utsetting av punkt (3.6.1 a], b], c], d]) bortsett fra at man under ‘Editor’ fanen velger Linje. (Foreløpig kan man ikke taste inn koordinater for endepunkt i linjen) Pek på linjen du vil sette ut. I nedre venstre hjørne vil det vises en uthevet ramme med informasjon. Avstanden vises enten til nærmeste endepunkt på linjen, eller vinkelrett avstand til linjen dersom du befinner deg mellom endepunktene. Beveg deg til avstanden er tilfredstillende og avslutt med å måle inn utstukket punkt og lagre det for senere dokumentasjon av jobben.