3.6.1 Utstikking av punkt

  1. Når man velger et punktobjekt under ‘Editor’ fanen har man også mulighet til å taste inn koordinatene for punktet manuelt.
  2. Velg antennehøyde, antennetype og koordinatsystem som beskrevet i 3.3.1
  3. Deretter klikker man i kartbildet for å gå tilbake til kartet. Aktiver posisjon ved å peke på og velge 
  4. Når man har valgt punkt for utsetting åpnes egenskapsbildet med en knapp med teksten ‘Go to’.
  5. Ved å velge den vil det i nedre venstre hjørne av skjermen vises en uthevet ramme med teksten ‘Dårlig nøyaktighet!’ dersom du har dårlig nøyaktighet > 5 cm og med grønn tekst dersom nøyaktigheten er < 5cm. Navnet på punktet, avtand i meter til det valgte punktet, retningen i grader til punktet og høydedifferansen (∆H) vises i samme vindu
  6. Samtidig vises en gul linje med pil i kartet til valgt punkt. Etter hvert som du beveger deg vil verdiene endres når du nærmer deg eller fjerner deg fra valgt punkt. En god regel er å avslutte utsettingen med å måle inn det nye punktet som dokumentasjon som kan evalueres i etterkant, eventuelt rapporteres.