3.5 Innmåling av objekter

For å begynne måling plasserer du først målestaven i riktig posisjon. Trykk deretter på  i skjermbildet. Målingen utføres umiddelbart og du får spørsmål om å legge inn egenskap for de målte objektet.
Hvis du måler en flate må du ha minst tre målinger før du kan lagre objektet.
Hvis du måler en linje må du ha minst to målinger før du kan lagre objektet.
Hvis du måler et punkt får du umiddelbart spørsmål om du skal legge inn egenskaper o.l. på objektet. Det vil da skifte til et vindu hvor du gir objektet navn, beskrivelse, legger til et bilde eller andre opplysninger. Når alt er innlagt trykker du på knappen  Dine data er lagret i databasen og umiddelbart oppdatert via internett slik at måledata og egenskaper er tilgjengelig for alle enheter som er koblet mot det samme prosjektet