3.5.1 Areal/polygon OFFSET

For å opprette punkter i et polygon / areal der GPS-tilkoblingen er dårlig, f.eks. i nærheten av bygninger, kan du med denne funksjonen måle to punkter (hvor du har GPS-forbindelse) som peker i retning der du vil ha et nytt punkt, og deretter ved å oppgi avstand fra det andre punktet til det nye punktet (f.eks. nær en vegg) vil funksjonen opprette punktet i arealet. For å benytte denne funksjonen gjøres følgende:

1. Trykk OFFSET. Du er nå i “OFFSET modus” og skal måle inn to punkter som bestemmer retningen.

2. Bruk pluss knappen som vanlig og mål inn det første punktet i retningen du skal ha det nye punktet arealet / polygonet.

3. Mål inn det andre punktet i retningen du skal ha det nye punktet i arealet/polygonet. I et sekund vil du se en linje som viser retningen, før du går til neste steg.

4. Manuelt mål avstanden fra det andre punktet du nylig målte og fram til der du skal ha det nye punktet arealet / polygonet. Tast dette inn og trykk Opprett punkt. TIPS: Bruk gjerne en lasermåler hvis du sikter deg inntil en vegg.

5. Du har nå opprettet et nytt punkt i arealet / polygonet.