3.3.2 Nedre menylinje

Velg  i nedre menylinje.
Under Lag setter man hvilke kartlag som skal være synlige i kartbildet. (Flere lag gir tregere oppdateringstid) I Lagrekkefølge kan man ved å dra i feltene for valgte lag forandre rekkefølgen lagene tegnes i kartet. Man setter også Gjennomsiktigheten for rasterlag ved å skrive inn verdien 0-100% (avhenger av oppsett i appen) Under menyvalget Prosjekt kan man bytte prosjekt eller logge inn med en annen bruker. Man velger språk i appen ved å trykke på brukernavnet (i eksemplet pekj). I neste meny kan man da velge i tilgjengelige språk. Har du byttet språk må du åpne prosjektet på nytt for å lese inn de nye parameterne.

For å komme tilbake til hovedskjermen trykker man i kartet ved siden av menyen.