3.3.1 Øvre menylinje

Ved å velge  i øvre menylinje kan man under fanen ‘Oppsett’ velge:


Følg i kartet Av/På bestemmer om kartet skal følge posisjonen din eller ikke.

Med Auto-rotasjon Av/På velger du om du alltid skal ha nord opp i kartet.

Skala Av/På velges for automatisk zoom til oppsatt skala ved posisjonering.

I dropboksen velges koordinatsystem du skal jobbe i. (Her WGS 84/UTM Sone 33)