Logg inn på RigelMap med tildelt personlig brukernavn og passord. Hvis du ikke har brukerkonto må du ta kontakt med din systemansvarlige.
Velg prosjekt i listen.
Hastighet på nettforbindelsen din er avgjørende for hvor raskt kartbildet lastes. Hvis det er moderat eller dårlig nett kan det hjelpe å slå av raster bakgrunnskart.