2.6 Redigering og tegning

I RigelMap desktopløsning kan vi redigere objekter som punkt, linjer og areal. Det er også mulig å tegne opp punkt, linjer og areal direkte på skjerm. Det man tegner i prosjektet vil også være synlig i mobilversjonen av ditt prosjekt.