2.6.8 Direkte innlegging av koordinater

I RigelMap kan vi også legge inn koordinater på enkeltpunkt i databasen. Velg  i redigeringsmenyen og skriv koordinatverdiene. Sikre deg at du koordinatsystemet er riktig. Legg deretter inn eventuelle egenskaper på punktet og knytt til bilde eller dokument.