2.6.7 Snapp til objekt

For å aktivere snapping må vi først åpne menyvalget for snapping 

 I utgangspunktet kan vi snappe til Punkt, Linjer og Flater. Forutsetningen er at vi på forhånd har definert hvilke objekter det skal snappes til. For hver objekttype man ønsker å snappe til må følgende utføres: Aktiver laget i ‘Kartlag’ ved å velge det ved å klikke med venstre mustast:

Klikk deretter i 

 Velg objektene man vil snappe til med kommandoen Hvis man ønsker snapping til flere av databaselagene gjentas det samme for hvert lag.
Åpne snappeverktøyet 

 og denne boksen dukker opp:

Hak deretter av for hvilket lag man vil snappe til og klikk OK Snap toleransen er default satt til 10 px. Verdien kan endres for å ha en større eller mindre avstand til snappe-objekt.