2.6.6 Navigasjon i kartet når redigering er aktivert

For å kunne flytte seg rundt i kartet mens man er i redigeringsmodus må man først klikke i symbolet