2.6.5 Sletting av punkt

For å slette et eller flere punkt må punktene først merkes i kartet. Klikk i symbolet 

 og merk de objektene som man ønsker å slette. Merkede objekter blir markert med en gul markering. Når riktig objekt er valgt klikk i symbolet 

 og objektet slettes. Du får spørsmål om du vil slette objektet. Når du bekrefter vil objektet slettes fra databasen og kan ikke hentes inn igjen.