2.6.4 Flytting av punkt

Dersom vi ønsker å flytte punktet som er digitalisert klikker man først i pennsymbolet  og deretter i punktet man vil flytte. Hold nede venstre mustast og dra punktet til ny posisjon. Egenskaper knyttet til punktet vil følge med, det er kun posisjonen som endres. Avsluttes med ‘Lagre’