2.6.3 Tilknytting av bilde/dokument

For å legge til en fil klikker man i ‘Legg til fil..’ og laster opp filen fra disk. Bildet/dokumentet vil da bli lagret på punktet og kan hentes opp ved å vise egenskap for punktet. Dersom man vil legge det samme bildet eller dokumentet til flere objekter velger man ‘Link til fil’