2.6.20 Endre egenskaper for objekter

Når du vil redigere egenskapene for et objekt som er lagret i en database må du først aktivere ‘Finn egenskap’ kommandoen ved å klikke i symbolet og deretter peke med musepekeren på ønsket objekt samtidig som man trykker inn venstre musetast. Egenskapene som kan redigeres varierer mellom de forskjellige modulene, men prinsippet er det samme. Her viser vi et eksempel med et skjermbilde hvor det er valgt egenskaper for en totalsondering.

I bildet under kan du se hvilke felt som kan redigeres på det valgte punktet. Gjør endringer og trykk Lagre.