2.6.2 Digitalisering av nytt punkt

Ved å klikke i dette symbolet 

 åpnes redigeringsmenyen i kartvinduet.

For digitalisering, frihåndsinnlegging av punkt i kart vinduet klikker man i symbolet  og deretter i den posisjonen i kartet man vil etablere et nytt punkt.

Når punktet er digitalisert blir man bedt om å legge inn informasjon. I eksempelet ovenfor kan man velge i forhåndsdefinerte koder. I tillegg kan det skrives inn annen fagspesifikk informasjon. Man kan også knytte opp et bilde eller et dokument til punktet.