2.6.19 Sletting av flate

For å slette en eller flere flater må flatene først merkes i kartet. Klikk i symbolet  og merk de objektene som ønskes slettet. Merkede objekter blir markert med en gul markering. Når riktig flate er valgt, klikk i symbolet  og flaten(e) slettes. Du får spørsmål om du vil slette objektet. Når du bekrefter vil objektet slettes fra databasen og kan ikke hentes inn igjen.