2.6.18 Endre flatens geometri

Man kan dra i deler av flata eller flytte enkeltpunkt i ved å først markere flaten man ønsker å redigere med 

 og deretter velge verktøyet for redigering 

Valgt flate vil da vises med en markering i enden av hvert linjestykke og en midt på. Ta tak i det punktet i linja du ønsker å flytte og dra det til ønsket posisjon samtidig som man holder nede venstre mustast. På samme måte som med konstruksjon kan man velge punkt å snappe til. Dette kan være innmålte eller digitaliserte punkt. Avslutt med lagre 

 når du er fornøyd med resultatet.