2.6.17 Flytting av flate

For å flytte en flate markerer man først ønsket linjestykke med: 

 Valgt flate markeres. Klikk deretter i symbolet 

 Hold musepekeren over ønsket flate, trykk inn og hold inne knappen samtidig som du flytter linjen til ønsket posisjon. Når ønsket posisjon er funnet lagres operasjonen ved å trykke på