2.6.16 Digitalisering av flate

Klikk i symbolet  for å starte digitaliseringen.

Hvis man ønsker å snappe til eksisterende punkt eller linjer, følg instruksjon om snapping i kapittel 2.1.7 En sirkel vises foran musepekeren og symboliserer at du er i konstruksjons- modus Ved digitalisering kan man benytte ‘Snap’ eller man kan digitalisere på frihånd. Man kan digitalisere linjer mellom punkt eller man kan holde nede ‘Shift’ tasten på tastaturet og venstre mustast samtidig. Når man holder inne ‘Shift’ tasten digitaliserer man på frihånd. Dette kan være nyttig hvis man skal følge en linje i et bakgrunnskart eller et ortofoto. Det vil da digitaliseres en sammenhengende linje mens man flytter musepekeren på skjermen.

Konstruksjon av parallelle og vinkelrette linjer utføres ved at man holder nede ‘ctrl’ tasten på tastaturet etter at man har digitalisert et linjestykke. Se 2.4.10 Avslutt digitaliseringen ved å dobbeltklikke i siste punkt.