2.6.14 Sletting av linje

For å slette en eller flere linjer må linjene først merkes i kartet. Klikk i symbolet 

 og merk de objektene som man ønsker å slette. Merkede objekter blir markert med en gul markering. Når riktig linje er valgt klikk i symbolet 

 og linjene slettes. Du får spørsmål om du vil slette objektet. Når du bekrefter vil objektet slettes fra databasen og kan ikke hentes inn igjen.