2.6.13 Splitting av linjer

Vi kan dele en linje i to eller flere deler ved hjelp av kommandoknappen på redigeringsmenyen for splitting av linjer 
Start med å merke ønsket linje med kommandoen: 
Digitaliser en linje som krysser markert linjestykke. Avslutt med å dobbelklikke. Linja er da delt i to linjestykker.