2.6.12 Endre linjens geometri

Man kan dra i linja eller flytte enkeltpunkt i linja ved å først markere linja man ønsker å redigere og deretter velge kommando med symbolet  Valgt linje vil da vises med en markering i hver ende og en midt på hvert linjestykke. Ta tak i det punktet i linja man ønsker å flytte og dra det til ønsket posisjon samtidig som man holder nede venstre mustast. På samme måte som med konstruksjon av linje kan man velge punkt å snappe til. Avslutt med lagre.