2.6.11 Flytting av linje

For å flytte en linje markerer man først ønsket linjestykke med 

 Valgt linje vises uthevet i kartet. Klikk deretter i symbolet 

 Hold musepekeren over ønsket linje, trykk inn og hold inne knappen samtidig som du flytter linjen til ønsket posisjon. Når ønsket posisjon er funnet lagres operasjonen ved å trykke på