2.6.10 Digitalisering av linje

Innhold

Aktiver ønsket kartlag ved å aktivere laget i ‘Kartlag’ (som for punkt, forklart ovenfor). Ved å klikke på symbolet  åpnes redigeringsmenyen for linjer i kartvinduet.


Velg symbolet for ‘Digitalisering’  En sirkel vises foran musepekeren og symboliserer at du er i konstruksjonsmodus.

Ved digitalisering av linjer kan man benytte ‘Snap’ eller man kan digitalisere på frihånd. Man kan digitalisere linjer mellom punkt eller man kan holde nede ‘Shift’ tasten på tastaturet og venstre mustast samtidig. Når man holder inne ‘Shift’ tasten digitaliserer man på frihånd. Dette kan være nyttig hvis man skal følge en linje i bakgrunnskart eller ortofoto. Det vil da digitaliseres en sammenhengende linje mens man flytter musepekeren på skjermen. Konstruksjon av parallelle og vinkelrette linjer utføres ved at man holder nede ‘ctrl’ tasten på tastaturet etter at man har digitalisert et linjestykke. I eksempelet på bildet under ble det digitalisert en linje mellom DP1 og DP2, deretter ble ‘ctrl’ holdt nede. Det dukker da opp to hjelpelinjer (stiplet rød) som man kan snappe til. I dette tilfellet ble det snappet til linjestykket rett nord for DP2.

#