2.5 RigelMap Desktop

Ved siden av å kunne vise resultat fra utført kartlegging kan man både digitalisere nye punkt, linjer og flater. Punktobjekter kan også legges direkte inn ved inntasting av koordinater.

Før man kan utføre redigering må man aktivere det kartlaget man vil utføre beregninger/konstruere i. Aktivering skjer ved at man klikker en gang med venstre mustast i det laget man vil redigere.

I skjermbildet ovenfor er kartlaget ‘Linje’ aktivert. Nedenfor skal vi gå gjennom de muligheter som finnes for digitalisering og redigering av de forskjellige objekttyper.