2.3 Avdelinger

Administratorer har tilgang til å administrere avdelinger. Ved å klikke på menyvalget:  i menyen oppe til høyre vil du komme til oversikten over avdelinger der du kan opprette, redigere og slette avdelinger.Bruk av avdelinger er valgfritt, men ved hjelp av dette kan du begrense tilgangen til prosjekter til ulike brukergrupper. Prosjekter kan tilknyttes avdelinger og kun brukere som er tilknyttet avdelingene vil så ha tilgang. Et prosjekt kan kun knyttes opp mot én avdeling, mens brukere kan være tilknyttet flere avdelinger. Innenfor de ulike avdelingene kan du sette enkelte brukere som ‘Avdelingsadministrator’ som får utvidede rettigheter innen sine avdelinger. Se 2.1.1 brukerroller for mer informasjon om hva dette innebærer.