2.2.2 Redigere prosjektet

Ved redigering av prosjekt kan navn og beskrivelse endres. Du kan også velge at prosjektet skal tilhøre en annen avdeling. Prosjektet vil da bli flyttet over fra en eventuelt eksisterende avdeling til den valgte avdelingen.

Trykk ‘Lagre’ for å gjøre endringene gjeldende.