2.2.2.1 Opprette egne lag

I RigelMaps desktopløsning er det også mulig å opprette egne grupper og lag. Dette kan være svært nyttig for å organisere data i prosjektet ditt.

Eksempel: Det skal måles en grøft som inneholder forskjellige ledninger, du kan da separere de forskjellige elementene grøfta består av i forskjellige lag i en gruppe.

1: Opprett gruppe som heter for eksempel “Grøften_min”

2: Opprett et lag for hvert element i grøfta for eksempel grøftebunn, singel, vannledning, drens osv.

Høyreklikk på gruppen og velg “legg til lag”. Man kan også klikke opp det grønne plusstegnet og deretter “legg til lag”

3: Skriv inn navn, velg gruppe laget skal tilhøre og hvilken type geometri laget skal inneholde.
Nederst i menyen finner vi innstilling for synlighet, det vil si på hvilket zoomnivå laget skal vises i kartet.

4: Velg egenskaper for laget. Påskrift og ramme rundt påskrift

5: Velg stil for laget. Under stiltype er det to alternativer : Predefinert og Egendefinert. Valget Predefinert lar deg velge ferdige definerte stiltyper for laget ditt. Under egendefinert kan du lage din egen design basert på egne preferanser.

6: Valg av temakode. Temakode er en obligatorisk del av lag. Du kan velge å bruke en kode fra en ferdig definert liste bestående av SOSI koder, Geonords egen kodeliste for felt og Gemini VA.

Du kan også velge å bruke en egendefinert kode (nummer mellom 20000 og 99999)