2.1.3 Rediger og slette brukere

Ved redigering av brukere kan navn, passord og rolle endres. I dette bildet kan du også slette brukeren ved å trykke ‘Slett’.

Du kan også endre hvilke avdelinger brukeren skal tilhøre. I eksempelet under vil brukeren bli fjernet fra avdelingen ‘Bergen’, og dermed ikke ha tilgang til prosjekter tilknyttet denne avdelingen.

Trygg ‘Lagre’ for å gjøre endringene gjeldende.