2.1.1 Brukerroller

Før du oppretter brukere er det viktig å kjenne til hva de ulike rollene innebærer. I RigelMap finnes det 4 ulike brukerroller med ulike tilganger.

Administrator #

Brukere med denne rollen vil ha full tilgang til hele organisasjonen og samtlige prosjekter. En administrator kan utføre følgende handlinger:

  • Opprette, redigere og slette alle brukere i organisasjonen.
  • Opprette, redigere, slette og administrere alle avdelinger i organisasjonen. Dette innebærer blant annet å legge brukere og prosjekter til ulike avdelinger.
  • Opprette, redigere, åpne og deaktivere alle prosjekter i organisasjonen.

Avdelingsadministrator #

Brukere med denne rollen vil ha tilnærmet full tilgang innenfor avdelingen(e) brukeren er avdelingsadministrator for. En avdelingsadministrator kan utføre følgende handlinger innenfor avdelingen(e) brukeren administrerer:

  • Opprette og redigere brukere.
  • Opprette, redigere, åpne og deaktivere alle prosjekter.

Utover dette har en avdelingsadministrator kun vanlige brukerrettigheter som beskrevet nedenfor.

Bruker #

Vanlige brukere vil ha tilgang til prosjekter i sin organisasjon som enten ikke tilhører noen avdelinger eller som tilhører avdelingen(e) brukeren også tilhører. Brukere har altså følgende tilganger:

  • Åpne og bruke alle prosjekter uten avdeling.
  • Åpne og bruke alle prosjekter som tilhører avdelingen(e) som brukeren også tilhører.

Kun lesetilgang #

Brukere med kun lesetilgang vil ha samme rettigheter som en vanlig bruker beskrevet ovenfor, men vil kun ha lesetilgang i prosjektene som åpnes. Med andre ord kan ikke denne brukeren legge inn måledata, men kun ha innsyn i innmålte data.

Ved unntak av brukere med kun lesetilgang, kan samtlige brukere legge inn måledata i de prosjekter de har tilgang til.