2.01 Brukeradministrasjon

I RigelMap har du som administrator mulighet til å organisere systemet selv på en måte som passer ditt firma best mulig. Man kan administrere brukere, avdelinger og prosjekter i desktopversjonen av RigelMap.