1.3 Support via Teamviewer

Feltversjon: Du kan få support direkte fra RigelMap app på nettbrettet. Etter å ha tatt kontakt med vår supportavdeling på telefon starter man opp TeamViewer på enheten ved å velge 

 nederst. TeamViewer vil da starte opp og etter noen sekunder vil Din ID dukke opp på siden. Oppgi nummeret og vi kan da koble oss direkte opp mot din enhet. Man kan også sende ID til support@geonord.no ved å velge Send min ID.

Desktop versjon: Du må ha installert TeamViewer på din enhet. Deretter følger du samme fremgangsmåten som ovenfor.