1.01 Generell informasjon

Idéen bak RigelMap har vært å utvikle et produkt som ikke bare skulle vise et ferdig kart definert av profesjonelle brukere, men et system som «alle» kan ha nytte av. RigelMap er utviklet med basis i Open Source programvaren QGIS. I utgangspunktet er det to applikasjoner i en; Desktopversjon (kontor) og feltversjon for bruk på Android nettbrett eller smarttelefon. Samtidig vil det faktum at man kan utføre mye av landmålingsarbeidet selv, redusere behovet for dyre reise og oppholdsutgifter. RigelMap er et web basert program hvor all prosessering skjer på en UNIX server. Ingen data lagres lokalt på nettbrett eller desktop computere. For å sikre dataene dine kan de eksporteres og lagres lokalt. Selvfølgelig har det vært et krav at de fleste standard filformater skal importeres og eksporteres. Vi er ikke helt i mål her, men stadig utvikling og tilpassing av nye formater er høyt prioritert. Resultatet er et system hvor man kan presentere dronefotograferte ortofoto sammen med planlagte og innmålte data. RigelMap er bygget for både å vise, redigere og samle inn data via nettleseren på din kontordesktop og på din mobile enhet. Oppsett, dataimport og editering utføres på RigelMap desktop mens feltversjonen hovedsakelig er beregnet til oppmålingsarbeider i felt. Desktop og feltversjonen har en del felles funksjoner, men presenteres i hver sitt kapittel i hjelpefilen.